ابرفروشگاه فایل های اورجینال بانو

ابرفروشگاه فایل های اورجینال بانو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته هنر و گرافیک

تحقیق در مورد راز و رمز نماد در هنر اسلامی

تحقیق در مورد راز و رمز نماد در هنر اسلامی
معماری معماری اسلامی نماد نماد در هنر نمادپردازی هنر اسلامی هندسه هنر اسلامیتحقیق در مورد راز و رمز نماد در هنر اسلامی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق آشنایی با هنرهای سنتی

تحقیق آشنایی با هنرهای سنتی
تحقیق در مورد آشنایی با هنرهای سنتی در 78 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق در مورد اکسپرسیونیسم در نقاشی

تحقیق در مورد اکسپرسیونیسم در نقاشی
تحقیق در مورد اکسپرسیونیسم در نقاشی فایل تحقیق اکسپرسیونیسم در نقاشی تحقیق در مورد اکسپرسیونیسم در نقاشی مقاله اکسپرسیونیسم در نقاشی دانلود تحقیق اکسپرسیونیسم در نقاشی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد امپرسیونیسم در نقاشی

تحقیق در مورد امپرسیونیسم در نقاشی
تحقیق در مورد امپرسیونیسم در نقاشی در 23 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق رنگ و ارتباط آن با معنویت در هنر

تحقیق رنگ و ارتباط آن با معنویت در هنر
تحقیق رنگ و ارتباط آن با معنویت در هنر 10 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق در مورد میناکاری

تحقیق در مورد میناکاری
تحقیق در مورد میناکاری 19 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش

تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش
دانلود تحقیق نشانه شناسی بازیگر تأویل كنش 103 صفحه قابل ورایش در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان

تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان
تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان در 23 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق نگارگری ایران عصر سلجوقی 40 ص

تحقیق نگارگری ایران عصر سلجوقی 40 ص
تحقیق نگارگری ایران عصر سلجوقی 40 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق نگارگری دوره صفوی 27 ص

تحقیق نگارگری دوره صفوی 27 ص
تحقیق نگارگری دورۀ صفوی 27 ص مقاله نگارگری دوره صفوی مقاله نگارگری صفوی تحقیق نگارگری صفوی مقاله نگارگری صفویه

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی

تحقیق شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی
شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكیتحقیق در مورد شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكیدانلود تحقیق شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكیدانلود رایگان تحقیق شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكیپروژه شیوه بازیگری با ت

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق در مورد آرم لوگو و تبلیغات 80 ص

تحقیق در مورد آرم لوگو و تبلیغات 80 ص
تحقیق در مورد آرم لوگو و تبلیغات 80 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی 90 صفحه

تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی 90 صفحه
تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی 90 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق در مورد آشنایی با رشته های هنری بومی

تحقیق در مورد آشنایی با رشته های هنری بومی
تحقیق در مورد آشنایی با رشته های هنری بومی در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد آشنایی با سبک امپرسیونیسم

تحقیق در مورد آشنایی با سبک امپرسیونیسم
تحقیق در مورد آشنایی با سبک امپرسیونیسم مقاله در مورد آشنایی با سبک امپرسیونیسم تحقیق در مورد آشنایی با سبک امپرسیونیسم در 19 صفحه در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق در مورد آشنایی با موسیقی و نتها

تحقیق در مورد آشنایی با موسیقی و نتها
تحقیق در مورد آشنایی با موسیقی و نتها در 24 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

مقاله اصول و مبانی پست مدرنیسم

مقاله اصول و مبانی پست مدرنیسم
دانلود مقاله اصول و مبانی پست مدرنیسم در 36 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی

مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی
مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی

تحقیق در مورد بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی
تحقیق در مورد بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی در قالب Word تعداد صفحه 180 قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

تحقیق در مورد بازیگری 68 صفحه

تحقیق در مورد بازیگری 68 صفحه
دانلود تحقیق در مورد بازیگری 68 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

مقاله در مورد بحث بنیادهای نقاشی

مقاله در مورد بحث بنیادهای نقاشی
دانلود مقاله در مورد بحث بنیادهای نقاشی در 23 صفحه قابل ویرایشدرقالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان